Årsmöte Skånsta Ryttare

När? Fredag den 17 februari 2023 kl 19:00

Plats: Kafeterian – Stora Ridhuset

Utdrag ur stadgarna § 13:*

Förslag (motion) från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Förslagen lämnas via e-post styrelsen@skanstaryttare.se – eller i styrelsens fack utanför kontoret.

Kallelse samt agenda anslås vid senare tillfälle.

Hjärtligt välkomna! 🌺