Vill du börja rida hos oss?

Ridskoleverksamheten

Livet på en ridskola är framförallt människor och djur i en skön förening. Det handlar också om socialt umgänge, om attityder till såväl människor som till djur, om att ta ansvar, om respekt, om lojalitet och kamratskap. Det är därför som Skånsta Ryttare inte “bara” är en skola där eleverna lär sig rida. Vi bedriver lektionsverksamhet för både barn och vuxna för såväl nybörjare som erfarna ryttare.

 -För de allra minsta barnen har vi Knatteridning/provapåridnigpå lördagar klockan 14 00. Barnet ska ha någon med sig som leder ponnyn på lektionen. Anmälan sker på info@skanstaryttare.se en vecka i förväg tidigast lördagen innan du vill komma och rida. mer info här.

-Barn börjar rida i ordinarie nybörjargrupp från 7 år och då börjar de  på en grundkurs. Det finns två olika upplägg det ena innebär att det är 30 ridning och var fjärde gång teori och andra alternativet är 45 minuters ridlektion och var fjärde gång teori.Målet är att ge eleven  en  positiv  kontakt med hästen och lära sig hanteringen av den och ridningens  grunder på ett  tryggt och säkert sätt.Efter cirka 1 till 2 år  flyttas de sedan upp  till  en grupp där  de rider en hel timme.

 – Fortsättningsgrupper för både barn och vuxna som följer vår utbildningsstege.

Om du vill börja rida hos oss redan kan rida, lite eller mycket, vill vi att du kommer och provrider på en lektion för att sedan hitta en lämplig grupp till dig. Gäller både barn och vuxna.

-Vi har specialgrupper i hoppning och dressyr för såväl ponny som  häst, junior  och senior. På dessa lektioner är det färre elever per lektion. För att få delta i  en  specialgrupp rider du utöver “specialen” även i en vanlig grupp.

-Vi har lektionsverksamhet för barn och vuxna med olika  funktionsnedsättningar  på olika kunskapsnivåer.