Privat boxplats

Uppstallning i Skånsta Ryttares stall

 Föreningen har ett antal stallplatser för privat uppstallning av häst/ponny.

Grundpriset per stallplats är 3 195 kr/mån. In- och utsläpp samt fodring ingår. Kostnad för foder och strö tillkommer och är beroende av åtgång. Varje stallplats har helgtjänst enligt rullande schema (cirka 6 dagar/år).

Ansökan om stallplats kan endast göras när vi på hemsidan anslår att vi har en ledig boxplats. Vi har inga resurser att hantera spontanansökningar.

De som har stallplats förväntas att engagera sig extra i föreningen. När du ansöker om stallplats kommer styrelsen i sitt urval från intresselistan att ta hänsyn till följande:

  • Innehavare av stallplats ska vara medlem i Skånsta Ryttare.
  • Tävlar innehavaren, ska tävlandet ske för Skånsta Ryttare.
  • Sökande ska ange inom vilket eller vilka områden man önskar åta sig att utföra ideellt arbete för föreningen och anläggningen.
  • Sökande ska inkomma med uppgifter om eventuell specialkompetens som kan gagna föreningen och anläggningen.
  • Sökande/stallplatsinnehavare ska tydligt verka för en god föreningsanda.
  • Sökande ska inkomma med referenser från andra stall och acceptera att de kommer att kontaktas.

Ansökan ska vara skriftlig, använd nedan formulär.

Per brev till: Skånsta Ryttare, adress enligt nedan. Märk kuvertet med “Styrelsen – Ansökan stallplats”.

Ange även alltid telefon dagtid, mobil och mailadress.

Något kösystem tillämpas inte. Styrelsens motivering till beslut kommer inte att redovisas.