Mål och vision

Grund

Skånsta Ryttare bildades 1962 och flyttade till nuvarande lokaler 1975. Vi är en ideell förening vilket innebär att föreningen drivs utan vinstsyfte, verksamheten ska endast vara i balans.

Stora ridhuset invigdes 1990 och 2007 byggdes nytt stall. 2015 invigdes Lilla Ridhuset.

Medlemsantalet är ca 550 personer. Föreningen äger sina fastigheter och arrenderar marken av Österåkers kommun. Vi har anställd personal som är avlönad av föreningen. Styrelse och förtroendeuppdrag för föreningen är helt oavlönade.

Vision

Skånsta Ryttare ska vara en trivsam och inkluderande ryttarförening som genomsyras av en hög ambitionsnivå – alltid med ryttarens utveckling, säkerhet och hästarnas välbefinnande i fokus.

Verksamhetside

Skånsta Ryttare är en ideell förening och ridklubb där alla är välkomna. Skånsta Ryttare äger och driver ridskola på en ridanläggning som uppfyller Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning både för anläggning och instruktörer. Föreningen erbjuder en bred praktisk och teoretisk utbildning från första ”Provapå” stadiet upp till tävlande på högre nivå. Vi ska vara ett föredöme för alla barn, ungdomar och vuxna och utveckla dem i samspelet mellan häst och människa. Vi verkar aktivt för att utveckla goda ledare.

Värdegrunder

 • God hästhållning med hög säkerhet och kvalitet.
 • Engagerad och kompetent personal.
 • Välkomnar alla – oavsett ålder, kön, funktionshinder och ambitionsnivå.
 • På anläggningen hälsar vi alltid på varandra.
 • Vår anläggning är helt rökfri.
 • Aktiva mot mobbning och droger.

Värdegrunderna bygger på:

Kamratlighet – vi hälsar alltid på varandra när vi träffar någon, känd eller okänd, som kommer till anläggningen. Alla ska känna sig välkomna till Skånsta Ryttare.

Ömsesidig respekt – alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller mycket erfaren.

Viljan att stötta varandra i med och motgång – genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger vi goda relationer och en positiv stämning.

Att alltid reagera direkt – om någon inte lever upp till våra gemensamma spelregler, att våga ta sitt ansvar och säga till.

Verksamhetsområden

 • Ridskola för barn, ungdomar, funktionshindrade och vuxna.
 • Undervisning i ridning och hästhållning i samarbete med flertalet skolor i kommunen.
 • Hästhållning.
 • Tävlingsverksamhet inom hoppning och dressyr för ridskoleelever, privatryttare och ryttare med funktionshinder.
 • Träningsverksamhet för ryttare med egen häst.
 • Utbildning inför tävlingsverksamhet.
 • Ungdomssektion med ansvar för t.ex. spökkvällar, luciatablå, utflykter och tävlingar.
 • Verksamhet för funktionshindrade.
 • Uppstallning av privathästar.
 • Fritidsverksamhet.
 • Utveckla anläggningen.

Kommunikation

Vårt mål är att ge klar och tydlig information till alla medlemmar om föreningens verksamhet. Informationen ges främst här på hemsidan http://www.skanstaryttare.se, på våra sociala kanaler, Facebook och Instagram samt utskick via e-post eller post.

Kontakta föreningen via telefon 070-628 98 28 eller e-post: info@skanstaryttare.se
Kontakta tävlingssektionen via: tavling@skanstaryttare.se
Kontakta styrelsen via: styrelsen@skanstaryttare.se

Strategiska mål

 • Beläggningsgrad minst 96%
 • Öka antalet bidragsgivare och sponsorer
 • Öka de ideella insatserna
 • Aktivt söka alla de bidrag vi har rätt till
 • Aktivt söka samarbete med andra aktörer där vi kan hitta gemensamma fördelar.