Ridning för elever med särskilda behov

Tack vare ett otroligt stöd från Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet hade Skånsta ryttare möjlighet att bygga vårt fina ridhus, anpassat för ryttare med funktionsnedsättning och små barn!

Vår verksamhet:

Skånsta Ryttare driver nu ridundervisning för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning. Vi erbjuder ridning i anpassade grupper.

Ridning ger personer med funktionsnedsättning bättre livskvalitet!

Oavsett funktionsnedsättning eller ej är ridning en fantastisk sport för att träna upp koordination, balans, rörlighet och kroppsuppfattning samtidigt som det är kul! Kontakt och samspel mellan häst och ryttare ger ytterligare positiva effekter både för självkänsla och välmående.

Vår verksamhet

  
  
Ridning för personer med fysisk funktionsnedsättning och olika grad av utvecklingsstörning. Förkunskap krävsFredagar kl. 15.40-16.30
Ridning för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Förkunskap krävsFredagar kl. 16.30-17.30
Grupp för ryttare med multihandikapp Ridningen bedrivs i ett antal mindre grupper. Medhjälpare behövsFredagar kl. 9.30-12.00 
  

Vill du veta mer? Kontakta:

Annelie Egertz, E-post info@skanstaryttare.se

Ann Borglund, E-post: info@skanstaryttare.se , telefon: 070-628 98 28