Styrelsen 2023

Föreningen Skånsta Ryttares styrelse 2023

Ordförande

Fredrik Wennberg

Ledamöter

Anne-Sofia Hedin, v ordförande

Sarah Compier

Maria Cronfalk

Karin Ramström

Lisa Bergman

Pernilla Njord

Annelie Egertz (adjungerad), Sektionen för ryttare med särskilda behov

Maya Karlberg, Ungdomssektionen

Suppleanter

Ulrika Håkansson

Christina “Kicki” Stenling

Alva Börjeson, Ungdomssektionen

Revisorer

Ann Attehag

Lotta Almén

Revisorssuppleanter

Malin Dybeck

Kristian Maajola

Valberedning

Sanna Hansebo

Lina Adolfi

Sara Rådström