Ridhusregler

Privatryttare som är medlem i Skånsta Ryttare är välkommen att använda ridhusen och utebanan enligt nedanstående regler.

  • Ridhusen är i första hand till för ridskoleverksamhet i Skånsta Ryttares (SR) regi och för privatryttare som är medlemmar i SR och i de fall man tävlar gör det för SR.
  • Manegehyra ska betalas per häst enligt gällande priser.
  • Utöver ridskoleverksamheten anordnar SR träningsverksamhet i hoppning och dressyr för privatryttare. Varje vecka hålls en träningskväll i hoppning och en i dressyr. Se lektionsschema.
  • Vill du använda egen tränare eller kanske ni är flera som vill rida i grupp för egen tränare måste du läsa Hyra – Boka ridhus fördelning av tider sker av ridskolechefen.
  • Du som ryttare ansvarar för att du är medlem och har betalat manegehyra.
  • När är ridhuset ledigt? Se lektions– och ridhusschema.
  • Vid förfrågningar om tillträde till manegen för icke medlemmar och annan verksamhet, vänligen kontakta ridskolechefen, info@skanstaryttare.se
  • Hur manegen är uppbokad framgår av ett aktuellt manegeschema som finns på hemsidan under ridhusbokning.
  • Hoppning o longering får endast ske på en sida när båda manegehalvorna är lediga i stora ridhuset. Ingen longering eller lösa hästar i lilla ridhuset!