Funktionärer sökes till Skånstas dressyrtävling!

Snart är det dags för Skånsta Ryttares dressyrtävling.
Den är söndag den 12 november, så spara datumet!

Tävlingar är endast möjliga med hjälp av våra fantastiska funktionärer!
Vem som helst kan vara funktionär, det finns många olika uppgifter att göra beroende på vad du själv vill göra.

Att vara funktionär innebär att du arbetar ideellt, det vill säga att bidrar med din tid och ditt engagemang.

Att hjälpa klubben på en tävling innebär att du hjälper oss att tjäna in pengar till klubben samtidigt som våra tävlingsryttare får chansen att tävla på hemmaplan.

Som funktionär har man stor möjlighet att lära sig mer om till exempel ridning, hur dressyrdomare tänker när de dömer och hur det går till att arrangera en tävling.
Vad kan du då hjälpa till med som funktionär?

Speaker: Presenterar de ekipage som tävlar, informerar om resultat och presenterar de placerade på prisutdelning. Speakern är även ansvarig för musiken under tävling och ärevarv.

Protokollhämtare: Hämtar protokoll hos domaren på banan efter varje ritt och lämnar till protokollräknarna i sekretariatet. Som protokollhämtare har man goda möjligheter att titta på ritterna.

Protokollskrivare: Skrivaren sitter bredvid domaren vid banan och antecknar i protokollet de poäng och kommentarer som domaren anger.

Protokollräknare: Sitter i sekretariatet och lägger i poängen från protokollet i ett dataprogram (Equipe), kopierar protokollet och lägger ut en kopia som hämtas av ryttaren. Originalet sparas i sekretariatet.

In-/utsläppare: Öppnar/stänger dörrarna så att ekipagen kommer in i/ut ur ridhuset. Insläpparen kan med fördel titta på ritterna.

Parkeringsvakt: Ser till att rätt fordon parkerar på rätt ställe. Detta är ett viktigt arbete då man hälsar de som kommer välkomna och kan svara på frågor om hur man hittar på anläggningen.
Dessutom minskar arbetet risken för olyckor och skador på tävlingsområdet.’

Sjukvårdare: Finns tillgänglig vid eventuella olycksfall.

Prisutdelare: Delar ut rosetter och priser.

Sekriteriatet: Någon behöver bemanna sekretariatet under hela tävlingen.

Bygga inför tävlingen: Personer som plockar fram och undan banan innan och efter tävlingen.

Cafeteriapersonal: Personal som bemannar cafeterian.

Är du intresserad av att hjälpa till på vår dressyrtävling eller vill veta mer om hur det går till att vara funktionär?


Kontakta Lisa Bergman via mail: lisabergm@gmail.com Märk mejlet med Funktionär Dressyr.
Hoppas vi ses på dressyrtävlingen!


Mvh
Lisa Bergman
Tävlingsledare och styrelsemedlem i Skånsta ryttare